Ramon de Cornet: entre tradició i innovació

Autors/ores

  • Marina Navàs Farré

Resum

Ramon de Cornet és el poeta occità més important del segle xiv. El seu vast corpus serveix de pedra de toc per iŀlustrar les tendències de la poesia tardotrobadoresca i l'evolució que experimenta en funció de la cultura coetània, però també ofereix aspectes propis i originals fruit de la hibridació del llegat trobadoresc amb la seva formació clerical. Aquest article presenta l'autor sota una mirada de conjunt completament nova: la seva obra es posa en relació amb la seva biografia de clergue-trobador, posant èmfasi en els ambients que va concórrer i com aquests determinen alguns trets de la seva poètica. Per altra banda, els destinataris de les seves obres permeten complementar aquests cercles. La recepció immediata es vincula a la tradició manuscrita, intentant de rescabalar les anelles perdudes en la cadena de transmissió del seu corpus. Es proposen possibles canals de difusió de la lírica de l'època, així com per la seva àmplia circulació a la Corona d'Aragó.

Descàrregues

Publicat

2022-03-01

Número

Secció

Articles