i Esteller, Xavier Forcadell, Coordinador general de la Diputació de Barcelona, secretari municipal, i professor de Dret Administratiu (URV)