Martínez-Rigol, Sergi, Departament de Geografia Humana Universitat de Barcelona