Torres-Bagur, Maria, Departament de Geografia Universitat Autònoma de Barcelona