García Ferrer, Juan Manuel, Institut d'Estudis Catalans