Rebagliato i Font, Joan, Institut d'Estudis Catalans