Burgueño, Jesús, Departament de Geografia i Sociologia Universitat de Lleida