Yrigoy, Ismael, Departament de Ciències de la Terra Universitat de les Illes Balears