Aldomà, Ignasi, Departament de Geografia i Sociologia Universitat de Lleida