Nadal, Francesc, Grup d’Estudis d’Història de la Cartografia (GEHC)