Carreras i Verdaguer, Carles, Departament de Geografia Humana Universitat de Barcelona