Lladó Mas, Bernat, Grup de Recerca de Geografia i Gènere, UAB.