1990 (març): 21. Número especial dedicat al Curs de geografia regional de Girona (juliol 1989)