Corologia del margalló (Chamaerops humilis L.) en el límit de distribució septentrional al sud-oest del riu Llobregat

Autors/ores

  • David Serrano Giné Departament de Geografia Universitat Rovira i Virgili

Paraules clau:

margalló, Muntanyes d’Ordal, corologia.

Resum

Es presenta la distribució del margalló (Chamaerops humilis) en el límit septentrional de la seva àrea de poblament espontani continu a la península Ibèrica. Com a sistema de representació s’empra un reticle UTM d’1 km de costat, que permet precisar la presència o absència de l’espècie i, si escau, l’abundància en tres categories: localitzada, freqüent o abundant. L’estudi afina de manera molt acurada la corologia d’aquest tàxon en el seu límit de distribució, tot ajudant a l’establiment d’una tipologia corològica i ecològica. El treball de camp realitzat ha permès detectar noves localitzacions per l’espècie, així com la participació en formacions vegetals poc comunes. Durant el treball s’ha parat especial atenció a la representació cartogràfica, i s’ha adoptat un enfocament pretesament territorial.

Paraules clau: margalló, Muntanyes d’Ordal, corologia.

Descàrregues

Com citar

Serrano Giné, D. (2013). Corologia del margalló (Chamaerops humilis L.) en el límit de distribució septentrional al sud-oest del riu Llobregat. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (76), 307–320. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/81843

Número

Secció

Notes i documentació