La Diversitat de l'augment poblacional en quatre comarques de l'àrea metropolitana barcelonina

Autors/ores

  • Joan Vilà i Valentí
  • Miquel Vives Tort

Resum

L'àrea estudiada és la superfície ocupada per les quatre comarques que podem considerar com a sud-occidentals respecte al gran nucli urbà central barceloní: el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès. Es tracta de l'anàlisi de com ha augmentat la població i en quins llocs i en quins períodes, a partir del començament del segle xx fins a l'any 2005. Apareixen com a factors fonamentals d'aquests augments els tres grans corrents immigratoris que hi ha hagut durant el centenar d'anys considerats, dels quals estudiem especialment, per llur importància i significació, els corrents segon i tercer. Altres factors menys generals, però que sovint presenten una considerable importància en determinats llocs i períodes, són el complex de motius característics de la franja litoral (platges, oci, turisme, etc.) i els moviments interns de població que impliquen la disminució d'habitants en alguns municipis i la creació de nous habitatges en altres sectors i, finalment, la conversió de residències que al començament foren secundàries en permanents. Es difícil preveure en aquests moments les conseqüències definitives de l'actual crisi econòmica sobre el tercer gran corrent migratori, encara vigent, i sobre l'evolució del nombre d'habitants en els diferents sectors.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2011-09-14

Com citar

Vilà i Valentí, J., & Vives Tort, M. (2011). La Diversitat de l’augment poblacional en quatre comarques de l’àrea metropolitana barcelonina. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (69), 167–198. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/68794.001

Número

Secció

Articles

Articles més llegits del mateix autor/a

1 2 > >>