La cooperació territorial transpirinenca en el context de l’Arc Mediterrani

Autors/ores

  • Antoni Durà i Guimerà Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona

Paraules clau:

cooperació territorial, Pirineus, Arc Mediterrani, fronteres, euroregions.

Resum

L’article avalua la cooperació territorial entre els territoris a banda i banda del Pirineu, prenent la seva àrea oriental i emmarcant-la en el context més ampli de l’Arc Mediterrani. El recurs al concepte braudelià de longue durée permet veure la cooperació territorial com a part d’una nova etapa d’integració europea i major pes dels governs subestatals. Les euroregions i altres vies de cooperació estan facilitant de nou l’aproximació entre territoris que les fronteres estatals havien aïllat durant els darrers segles. La cooperació territorial també té un paper creixent en la política de veïnatge de la UE. Tanmateix, caldrà encara superar molts obstacles per arribar a unes relacions transfrontereres veritablement fluides. Més enllà de realitzacions materials o de noves normatives, cal també un canvi en els mapes mentals de la ciutadania i de les institucions.

Paraules clau: cooperació territorial, Pirineus, Arc Mediterrani, fronteres, euroregions.

Descàrregues

Com citar

Durà i Guimerà, A. (2012). La cooperació territorial transpirinenca en el context de l’Arc Mediterrani. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (74), 59–76. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/67031

Número

Secció

Articles