Migració i segregació residencial a la Regió Metropolitana de Barcelona: Sant Cugat del Vallès com a elecció residencial per a les categories professionals altes

Autors/ores

  • Montserrat Coll Noguera
  • Isabel Pujadas i Rúbies

Resum

En aquest article pretenem analitzar el binomi mobilitat residencial i segregació social a partir de la singularitat d'un cas, el de Sant Cugat del Vallès, que ha esdevingut el municipi amb major volum d'immigrants de categories professionals altes dins de la Regió Metropolitana de Barcelona, en els darrers vinti- cinc anys. Efectivament els màxims creixements d'habitants, d'habitatges i d'immigrants d'estatus social elevat fan de Sant Cugat un exemple interessant d'estudi. L'article està estructurat en tres parts ben diferenciades. En la primera es presenten les noves dinàmiques demogràfiques i migratòries de la Regió Metropolitana de Barcelona per tal de comparar les zones emigratòries amb les immigratòries i de mostrar la importància de Sant Cugat del Vallès en aquesta etapa de redistribució de la població cap a municipis de baixa densitat. A la segona part, s'expliquen les relacions migratòries de Sant Cugat del Vallès amb la resta de la regió metropolitana, relació marcada per la dependència amb Barcelona i Rubí separadament. A la darrera, s'analitzen els comportaments migratoris segons les categories professionals i la seva implicació territorial per tal d'interpretar els processos d'elecció residencial i de segregació social dels nous espais residencials. Analitzarem els fluxos dels migrants per nivells professionals i diferenciarem la immigració de l'emigració per tal de separar el perfil professional dels antics i dels nous residents.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2009-06-19

Com citar

Coll Noguera, M., & Pujadas i Rúbies, I. (2009). Migració i segregació residencial a la Regió Metropolitana de Barcelona: Sant Cugat del Vallès com a elecció residencial per a les categories professionals altes. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (64), 35–50. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/50969.001

Número

Secció

Articles