Esperits als boscos: una socioecologia de les “natures salvatges” brasileres

Autors/ores

Paraules clau:

conservació socioecològica, ecologia relacional espiritual, animisme amerindi, religiositat popular híbrida, “natures salvatges” brasileres

Resum

Aquest article proposa innovacions teòriques, metodològiques i empíriques que poden expressar millor la riquesa de les cosmovisions no seculars i llur relació amb aspectes ambientals globals. S’empra un enfocament relacional de les “natures salvatges” brasileres per dialogar amb cosmovisions animistes i espiritualment bifurcades i tal vegada fins i tot amb éssers no humans de manera que es pugui promoure una conservació ambiental socialment inclusiva. Això resulta de màxima importància en un moment en què el naturalisme naïf de la conservació biocèntrica basat en l’anomenada “(re)naturalització” no està mitigant pas les emissions de carboni ni el canvi climàtic de forma significativa. Per tal d’assolir una mena de conservació més espiritual, dos dels catorze modes d’existència de Latour en una cosmovisió científica reformada —la religió [REL] i la metamorfosi [MET]— estan relacionats amb la conservació ambiental. Es presenten quatre tipus ideals de cosmovisió que es mostren hibridats en tres biomes diferents del Brasil. Es demostra que les cosmovisions híbrides, animistes i espiritualment bifurcades predominen a les regions boscoses preservades del país. Des d’una perspectiva constructivista, aquestes cosmovisions es relacionen amb la conservació socioecològica relacional, superant la seva omissió per part de les mentalitats dominants als parcs nacionals biocèntrics de biaix urbà.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2023-12-14

Com citar

William Hoefle, S. (2023). Esperits als boscos: una socioecologia de les “natures salvatges” brasileres. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (96), 33–66. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/150818

Número

Secció

Articles