Objectivitat, subjectivitat i contextualitat: aproximacions a l’estudi del canvi rural a Austràlia Occidental i a d’altres llocs

Autors/ores

  • Roy Jones

Paraules clau:

geografia, canvi de paradigma, universitat neoliberal, autobiografia, canvi rural

Resum

Aquest article explora la importància del context com a variable que intervé entre l’investigador subjectiu i el (els) món(s) objectiu(s) en què opera. Considera tant el context  intel·lectual dinàmic dels  paradigmes canviants, i en  conflicte, empirista, positivista, humanista i estructuralista de la Geografia humana, d’ençà mitjan segle xx fins al present, com el context organitzatiu acadèmicament pertorbador d’un sistema universitari que ha esdevingut cada vegada més economicista, gerencialista i neoliberal durant el mateix període de temps. S’hi descriuen els canvis de paradigma en la disciplina, en part a través de la lent de les modificacions introduïdes en les successives edicions dels textos clàssics Geografia i geògrafs, de Ronald J. Johnston, i Geografia política, de Peter J. Taylor. Una consideració específica sobre la neoliberalització de l’acadèmica se centra en el tema més subjectiu de l’estrès i la precarietat experimentats pels acadèmics i les acadèmiques. Tot seguit, l’autor descriu com aquests contextos canviants han impactat en la seva pròpia carrera de recerca, tot utilitzant un enfocament autobiogràfic.

Descàrregues

Publicat

2023-06-30

Com citar

Jones, R. (2023). Objectivitat, subjectivitat i contextualitat: aproximacions a l’estudi del canvi rural a Austràlia Occidental i a d’altres llocs. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (95), 57–73. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/150574

Número

Secció

Articles