Objectivitat, subjectivitat i contextualitat: aproximacions a l’estudi del canvi rural a Austràlia Occidental i a d’altres llocs

Autors/ores

Paraules clau:

geografia, canvi de paradigma, universitat neoliberal, autobiografia, canvi rural

Resum

Aquest article explora la importància del context com a variable que intervé entre l’investigador subjectiu i el (els) món(s) objectiu(s) en què opera. Considera tant el context  intel·lectual dinàmic dels  paradigmes canviants, i en  conflicte, empirista, positivista, humanista i estructuralista de la Geografia humana, d’ençà mitjan segle xx fins al present, com el context organitzatiu acadèmicament pertorbador d’un sistema universitari que ha esdevingut cada vegada més economicista, gerencialista i neoliberal durant el mateix període de temps. S’hi descriuen els canvis de paradigma en la disciplina, en part a través de la lent de les modificacions introduïdes en les successives edicions dels textos clàssics Geografia i geògrafs, de Ronald J. Johnston, i Geografia política, de Peter J. Taylor. Una consideració específica sobre la neoliberalització de l’acadèmica se centra en el tema més subjectiu de l’estrès i la precarietat experimentats pels acadèmics i les acadèmiques. Tot seguit, l’autor descriu com aquests contextos canviants han impactat en la seva pròpia carrera de recerca, tot utilitzant un enfocament autobiogràfic.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2023-06-30

Com citar

Jones, R. (2023). Objectivitat, subjectivitat i contextualitat: aproximacions a l’estudi del canvi rural a Austràlia Occidental i a d’altres llocs. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (95), 57–73. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/150574

Número

Secció

Articles