La Xina d’Eduard Toda

Autors/ores

  • Dolors Folch Universitat Pompeu Fabra

DOI:

https://doi.org/10.2436/20.3002.01.226

Paraules clau:

viatges, fonts, vida diplomàtica, Taiping, Macau.

Resum

L’objectiu d’aquest article sobre Eduard Toda i la Xina és entendre què hi va veure i com el va impactar, quina idea se’n va fer i en què es va ocupar quan, de 1876 a 1882, sent molt jove, va passar sis anys a la Xina com a funcionari diplomàtic de l’Estat espanyol. Alhora, es persegueix explorar quina va ser la imatge de la Xina que va transmetre amb els seus articles, conferències i llibres en tornar a Catalunya el 1883. La figura d’Eduard Toda compta amb una amplíssima bibliografia, però no hi ha cap estudi centrat de forma global en la seva experiència xinesa.

Biografia de l'autor/a

Dolors Folch, Universitat Pompeu Fabra

Referències

D’Hervey-Saint-Denys, Marie Jean Léon (1850). Recherches sur l’agriculture et l’horticulture des Chinois. París: Allouard et Kaeppelin.

Doolittle, Justus (1865). Social Life of the Chinese. Nova York: Harper & Bros. Estivill, Assumpció (2016). “Eduard Toda, de bibliòfil i mecenes de biblioteques a mestre de bugada de papers”. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 37. https://bid.ub.edu/37/estivill.htm (consultat 20/08/2022). DOI: https://dx.doi.org/10.1344/BiD2016.37.18

Ferré, Dolores (1952). “Bibliografia de Eduardo Toda”. Boletín Arqueológico. Real Sociedad Arqueológica Tarraconense, núm. 37-40, p. 325-359.

Folch, Dolors (1995). “Sinological Materials in Some Spanish Libraries”, dins: Ming Wilson; John Cayley [ed.]. Europe Studies China. Papers from an International Conference on the History of European Sinology. Londres: Han-Shan Tang Books, p. 149-160.

Fort, Eufemià (1976). Eduard Toda, tal com l’he conegut. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Fradera, Josep Maria; María Dolores Elizalde (2002). “Los portugueses en Asia en la óptica del diplomático Eduard Toda”, dins Francisco Javier Antón Burgos; Luis Óscar Ramos Alonso [ed.]. Traspasando fronteras: el reto de Asia y el Pacífico. Madrid/Valladolid: Asociación Española de Estudios del Pacífico/Centro de Estudios de Asia, vol. 1, p. 245-259.

Ginés, Mònica (2016). “La colección de moneda china de Eduard Toda i Güell y su venta al Museo Arqueológico Nacional (1877-1887)”, dins: Paula Grañeda [ed.]. xv Congreso Nacional de Numismática. Patrimonio numismático y museos (Madrid, 28-30 octubre 2014). Madrid: Museo Arqueológico Nacional, p. 353-366.

González de Mendoza, Juan (1585). Historia del Gran Reino de la China. Roma: Bartolomé Grassi.

Halde, Jean-Baptiste du (1735). Description géographique, historique, chronologique, politique, et physique de l’Empire de la Chine et de la Tartarie Chinoise. Paris: P. G. Lemercier.

Hosmer, James Kendall (1893). Historia de los judíos en las edades antigua, media y moderna. Madrid: El Progreso.

Humboldt, Wilhelm von (1803). Montserrat bei Barcelona. [Edició actual: Humboldt, Wilhelm von (2019). Montserrat, a la vora de Barcelona. Palma: José J. de Olañeta.]

Mas, Sinibald de (1861). La Chine et les puissances chrétiennes. París: Hachette.

Pauthier, Guillaume (1845). China ó Descripción histórica, jeográfica y literaria de este vasto imperio, según documentos chinos. Barcelona: Imprenta del Imparcial.

Pla, Josep (1971). Tres senyors, dins: Obra Completa. Barcelona: Destino, vol. xix.

– (1975). “Eduard Toda i Güell i la restauració de Poblet, 1855-1941”, dins: Obra Completa. Barcelona: Destino, vol. xxix, p. 49-87.

Rawlinson, Jorge (1889). Historia del Antiguo Egipto. Madrid: El Progreso.

Reclus, [Élisée] (1890). “El Asia Oriental”, dins: Nueva Geografía Universal. La Tierra y los

hombres. Madrid: El Progreso, sèrie 3a, vol. i.

Seco, Irene (2005). “Estudio preliminar de la colección de moneda china y japonesa del Museo

Arqueológico Nacional de Madrid”, dins: Carmen Alfaro; Carmen Marcos; Paloma

Otero [coord.]. Actas del xiii Congreso Internacional de Numismática. Madrid: Ministerio de Cultura, vol. 2, p. 1669-1675. Yuanyi, Mao (1621). Wubeizhi.

Descàrregues

Publicat

2022-12-23

Com citar

Folch, D. (2022). La Xina d’Eduard Toda. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (94), 33–58. https://doi.org/10.2436/20.3002.01.226

Número

Secció

Articles