Cicles dels barris i dels habitants. La renovació sociodemogràfica a un barri perifèric envellit: el cas de Montbau a Barcelona

Autors/ores

  • Clàudia Marco-Garcia Universitat Autònoma de Barcelona
  • Antonio López-Gay Universitat Autònoma de Barcelona
  • Miguel Solana-Solana Universitat Autònoma de Barcelona

Paraules clau:

perifèria urbana, cicle de vida, mobilitat residencial, transformacions sociodemogràfiques, habitatge, Barcelona.

Resum

Molts dels polígons d’habitatge desenvolupats a la perifèria urbana a partir de la segona meitat del segle xx han encetat en els darrers anys una fase de renovació sociodemogràfica derivada de la desaparició per mortalitat de les llars dels primers residents, un procés que fa emergir nous reptes a escala metropolitana. En aquest treball analitzem la transformació demogràfica a Montbau (Barcelona) a través de mètodes quantitatius i qualitatius. Els resultats ens apunten que la renovació del barri s’està produint en tres eixos principals: rejoveniment de l’estructura d’edat, increment de la diversitat d’orígens i augment del pes de població amb un nivell d’estudis alt, que podria estar associat a l’actual context residencial barcelonès, cada vegada més selectiu i excloent. A l’article subratllem el paper clau de la transmissió de l’habitatge en la transformació de Montbau, avantsala de dinàmiques demogràfiques que es reproduiran a altres barris de la perifèria barcelonina.

Paraules clau: perifèria urbana, cicle de vida, mobilitat residencial, transformacions sociodemogràfiques, habitatge, Barcelona.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Clàudia Marco-Garcia, Universitat Autònoma de Barcelona
Descàrregues

Com citar

Marco-Garcia, C., López-Gay, A., & Solana-Solana, M. (2021). Cicles dels barris i dels habitants. La renovació sociodemogràfica a un barri perifèric envellit: el cas de Montbau a Barcelona. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (90), 39–66. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/148639

Número

Secció

Articles