La tempesta Glòria i els seus efectes a la conca de la Tordera: entre la contingència i la necessitat de plantejar accions estructurals

Autors/ores

  • David Pavón Universitat de Girona
  • Josep Maria Panareda Institut d’Estudis Catalans

Paraules clau:

tempesta Glòria, riu Tordera, danys, gestió, mesures estructurals.

Resum

La conca de la Tordera compta amb unes particularitats i contrastos que en fan un espai privilegiat per analitzar un episodi meteorològic com la tempesta Glòria. En l’article s’aprofundirà en quin va ser el seu desenvolupament i les seves conseqüències. Es posarà l’èmfasi tant en els indicadors meteorològics com en el comportament del riu durant aquells dies i en les seves repercussions sobre la vegetació. Es passarà, tot seguit, a tractar les afectacions des d’una perspectiva socioterritorial incloent-hi una aproximació preliminar en termes econòmics. Es parlarà, igualment, de la resposta donada en uns primers moments, fruit de l’emergència i de la reparació. Tot i admetre la seva absoluta necessitat s’inclourà una reflexió final sobre la necessitat d’implementar mesures estructurals a mig termini que, des de l’òptica de la governança, incideixin sobre la gestió del territori i la seva millora.

Mots clau: tempesta Glòria, riu Tordera, danys, gestió, mesures estructurals.

Descàrregues

Com citar

Pavón, D., & Panareda, J. M. (2020). La tempesta Glòria i els seus efectes a la conca de la Tordera: entre la contingència i la necessitat de plantejar accions estructurals. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (89), 137–162. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/148346

Número

Secció

El temporal Glòria (gener de 2020) vist per la Geografia