Dinàmica de l’aqüífer, canvis d’ús i de percepció: el curs mitjà de la Tordera (Sistema Mediterrani Català)

Autors/ores

  • Josep M. Panareda Institut d’Estudis Catalans
  • Maravillas Boccio IEPOA. Universitat Autònoma de Barcelona.

Paraules clau:

circulació hídrica, geohistòria, pou, terrassa al·luvial, Tordera.

Resum

S’analitza la geohistòria de l’aqüífer del curs mitjà del riu Tordera (Depressió Prelitoral Catalana) a partir de la dinàmica natural i de les diferents estratègies en l’explotació dels recursos hídrics al llarg de la història. S’estableixen quatre fases d’aquesta interrelació, ja que les característiques i la dinàmica de l’aqüífer condicionen les estratègies en l’aprofitament. De cada fase s’estableixen els paisatges en relació amb el sistema de circulació i emmagatzematge hídric que dóna lloc a unes potencialitats ecològiques i d’aprofitament específiques.

Paraules clau: circulació hídrica, geohistòria, pou, terrassa al·luvial, Tordera.

Biografies de l'autor/a

Josep M. Panareda, Institut d’Estudis Catalans






Maravillas Boccio, IEPOA. Universitat Autònoma de Barcelona.

Descàrregues

Com citar

Panareda, J. M., & Boccio, M. (2018). Dinàmica de l’aqüífer, canvis d’ús i de percepció: el curs mitjà de la Tordera (Sistema Mediterrani Català). Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (84), 277–289. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/144099

Número

Secció

Articles