La representació cartogràfica del vell i el nou en la ciutat del segle XVIII

Autors/ores

  • Margarita Galcerán Vila ETSAB, Universitat Politècnica de Catalunya

Paraules clau:

ciutat, urbanisme, representació cartogràfica, enginyers militars, segle XVIII.

Resum

Durant tot el segle XVIII, a Espanya, el Cos d’enginyers militars es fa càrrec de moltes tasques i és present en molts àmbits. Aquests tècnics són un dels instruments que fan possible moltes de les fites que es proposa el govern. Una és la creació de nous nuclis de població, i també intervencions en ciutats ja existents, remodelacions internes i creació de nous barris. En aquest treball es proposa centrar-nos en els projectes de creació de nous barris, analitzant la seva representació gràfica. En els documents que es conserven és palès el tractament del nou, de la representació dels nous elements urbanístics, i el tractament del vell, de la ciutat existent, i, sobretot, del nexe d’unió entre ambdós, de la frontera entre el nou i el vell, i la cura en resoldre la continuïtat de la ciutat.

Paraules clau: ciutat, urbanisme, representació cartogràfica, enginyers militars, segle XVIII.

Descàrregues

Com citar

Galcerán Vila, M. (2015). La representació cartogràfica del vell i el nou en la ciutat del segle XVIII. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (79), 217–234. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/138062

Número

Secció

Notes i documentació