Vidal de La Blache i la modernitat

Autors/ores

  • Vincent Berdoulay Laboratoire SET UMR 5603, CNRS & Université de Pau et des Pays de l’Adour

Paraules clau:

Vidal de La Blache, modernitat, història de la geografia.

Resum

En tant que geògraf i ciutadà, Paul Vidal de La Blache ha inscrit les seves idees i la seva acció en la modernitat. Però, de quina modernitat es tracta? I, per sobre de tot, com mobilitza la idea moderna de l’individu com a protagonista? La conferència va voler donar resposta a aquestes qüestions, en la mida que Vidal va integrar-les en la seva geografia, la qual és una concepció del món completa que va més enllà d’una simple acceptació del progrés tècnic i econòmic vuitcentista. Pas a pas, s’assenyala l’impacte del corrent de pensament neokantià en Vidal i el seu esforç per a l’educació geogràfica de l’individu, un subjecte autònom el qual pot superar apriorismes i determinismes. En aquesta perspectiva, el regionalisme propugnat per Vidal incita el solidarisme geogràfic i obre perspectives globals sobre l’horitzó nacional, al qual l’han limitat molts dels seus comentaristes.

Paraules clau: Vidal de La Blache, modernitat, història de la geografia.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Com citar

Berdoulay, V. (2014). Vidal de La Blache i la modernitat. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (78), 113–124. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/136582

Número

Secció

Conferències