De què treballem les biòlogues?

Autors/ores

  • Rosa Pérez Roura Secció d’Ensenyament de la Societat Catalana de Biologia

DOI:

https://doi.org/10.2436/20.1501.02.226

Paraules clau:

biòloga, biòleg, activitat professional, col·legis professionals

Resum

De què treballem les biòlogues? De què treballen els biòlegs? Podem suposar que el biaix de gènere que hi ha en la majoria de professions també es pro­dueix en les que exercim biòlegs i biòlogues? O potser seria millor, com en el llenguatge inclusiu, no fer referència al gènere per parlar del nostre àmbit professional? D’altra banda, sembla que en les persones amb estudis supe­riors les diferències en l’àmbit laboral per raó de sexe tendeixen a desaparèi­xer. En aquest article, es revisen diverses fonts i tampoc no s’evidencia el con­trari.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Rosa Pérez Roura, Secció d’Ensenyament de la Societat Catalana de Biologia

Llicenciada en biologia per la Universitat de Barcelona. Ha dedicat la seva carrera professional a l’ensenyament de la biologia i la química a l’educació secundària. Forma part de la Secció d’Ensenyament de la Societat Catalana de Biologia.

Descàrregues

Publicat

2024-01-24

Número

Secció

Articles