Què passa quan incorporem la perspectiva de gènere en la biologia? I com ho podem fer?

Autors/ores

  • Sandra Saura Mas Unitat d’Ecologia del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia. Universitat Autònoma de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.2436/20.1501.02.223

Paraules clau:

perspectiva de gènere, igualtat, equitat, ciència inclusiva, canvi, recursos

Resum

La mirada amb perspectiva de gènere des de la biologia pot ser una peça clau per a assolir l’equitat i la inclusivitat de les persones i per a treballar cap als objectius de desenvolupament sostenible i la justícia ambiental acceptant la diversitat i la complexitat de la vida. En aquest treball ens endinsarem en el coneixement de la recerca feta per dones com Lynn Margulis en relació amb l’evolució de les espècies per cooperació, Jane Goodall i l’estudi dels compor­taments dels primats no bèl·lics i sense jerarquies, o la proposta d’Ellen Swallow Richards de concebre l’estudi de l’ecologia com una sola salut que engloba el planeta Terra, les altres espècies i els humans. Coneixent i fent visi­bles treballs com aquests, podem entendre que la investigació i les ciències biològiques poden seguir camins, obtenir resultats i tenir preguntes de recer­ca diferents si tenim en compte la perspectiva de gènere.

En aquest article també s’apunten algunes idees i recursos per a poder aplicar la perspectiva de gènere en la biologia. El primer pas, transversal a la resta d’accions, és superar l’androcentrisme en la biologia, aconseguir la igual­tat entre gèneres i col·locar-los tots al centre, i no només el masculí, com s’ha fet al llarg de la història androcèntrica de la ciència. També cal actualitzar la biologia a les noves realitats socioculturals entorn de la perspectiva de gènere no binària i interseccional. Fa anys que tenim treballs, llibres, articles, mate­rials sobre com aplicar la perspectiva de gènere en la biologia; les eines ja hi són, només cal que passem de la teoria a la pràctica i les utilitzem.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2024-01-24

Número

Secció

Articles