González Molina, Sonia, Departament de Ciències de la Comunicació de la Universitat Jaume I, Castelló de la Plana.