Ferrer Conill, Raul, Doctorand del Departament de Mitjans i Estudis de Comunicació de la Universitat de Karlstad (Suècia)