Girona, Ramon, Departament de Filologia i Comunicació de la Universitat de Girona