Araüna, Núria, Departament d’Estudis de Comunicació de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona.