Ramírez, Martí, Facultat de Ciències de la Comunicació. Universitat Autònoma de Barcelona