Balló, Jordi, Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.