Molist Badiola, Joan, Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra.