Alonso-Marcos, Felipe, Investigador contractat del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona