Pont, Carles, Professor i investigador del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra i membre dels grups de recerca UNICA i GRP, Barcelona