Alsina Leal, Adrià, Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i de la Global Business School (GBSB)