L’actualització dels catàlegs històrics de la premsa en català

Autors/ores

  • Jaume Guillamet Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.
  • Marcel Mauri Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.
  • Francesc-Andreu Martínez Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació de la Universitat de València.
  • Arnau Company Departament de Ciències Socials i Jurídiques del Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez de la Universitat de les Illes Balears.

Paraules clau:

catàleg, història, periòdics, català, llengua, territoris.

Resum

Aquest article és la primera presentació dels resultats de la investigació titulada Catàleg històric general de la premsa en català, 1. L’eclosió de periòdics, 1641, 1810-1898 duta a terme amb el suport del programa de recerca 2008-2010 de l’Institut d’Estudis Catalans. És la primera part d’un projecte del Grup de Recerca en Periodisme de la Universitat Pompeu Fabra (GRP -UP F), que en les fases següents ha d’abraçar fins a l’any 1939. L’objectiu és revisar i actualitzar els catàlegs elaborats durant el primer terç del segle xx i estudiar les condicions polítiques, socials i culturals en què es produeixen el naixement i evolució de la premsa en català. El resultat d’aquesta primera part és la catalogació d’un total de 475 periòdics, 337 dels quals corresponen a Catalunya, 99 a València, 26 a les Illes Balears i 13 fora del domini lingüístic. Aquests periòdics corresponen a un total de 67 poblacions, 44 a Catalunya, 14 a València, 3 a les Illes Balears i 6 fora del domini lingüístic. La desigualtat de les dades resultants entre els territoris té a veure amb les diferències de població, però també amb les relatives als moviments polítics i culturals relacionats amb la Renaixença literària i amb el desplegament històric del sistema general de premsa en castellà en cada cas.

PARAULES CLAU: catàleg, història, periòdics, català, llengua, territoris.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografies de l'autor/a

Jaume Guillamet, Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

Catedràtic de periodisme del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.
Membre del Grup de Recerca en Periodisme, Barcelona.


Marcel Mauri, Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.


Doctor en periodisme del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.
Membre del Grup de Recerca en Periodisme, Barcelona.

Francesc-Andreu Martínez, Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació de la Universitat de València.


Doctor en història del Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació de la Universitat de València.

Arnau Company, Departament de Ciències Socials i Jurídiques del Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez de la Universitat de les Illes Balears.

Professor del Departament de Ciències Socials i Jurídiques del Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez de la Universitat de les Illes Balears.
Membre del Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani, Palma.

Descàrregues

Com citar

Guillamet, J., Mauri, M., Martínez, F.-A., & Company, A. (2012). L’actualització dels catàlegs històrics de la premsa en català. Comunicació. Revista De Recerca I d’anàlisi, 29(1), 93–108. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TC/article/view/60627

Número

Secció

Miscel·lània científica