Acceptació social del mobiliari urbà com a servei públic i suport publicitari : antecedents, evolució i integració de les diferents concessions municipals de 1986 a 2005 a Barcelona

Autors/ores

  • Lluís Jornet i Jovés

Resum

Aquesta investigació té per objectiu estudiar l'acceptació social del mobiliari urbà (marquesines d'autobusos, opis, columnes publicitàries, cabines telefòniques i quioscs de venda de premsa) amb publicitat instal·lada a la ciutat de Barcelona entre 1986 i 2005. L'acceptació social s'analitza valorant el grau d'utilitat i satisfacció que es percep del mobiliari urbà, el seu disseny i l'adaptació al paisatge urbà, i, consegüentment, l'acceptació de la publicitat en aquests elements urbans. També s'ha considerat el grau de coneixement del sistema de contractació i la satisfacció davant la possible instal·lació de nous elements de mobiliari amb publicitat. El període que comprèn l'estudi va de la primera concessió municipal de mobiliari urbà amb publicitat a Barcelona el 1986 fins al 2005, any en què es va atorgar la darrera concessió. S'han analitzat els antecedents, les diferents concessions i normatives municipals, i la seva integració en el paisatge de la ciutat. L'anàlisi de l'acceptació del mobiliari urbà s'ha dut a terme sota tres prismes: el prisma municipal, com a element que compleix una funció, ocupa l'espai públic i proporciona a l'Ajuntament uns ingressos econòmics; el prisma social o ciutadà, com a element que compleix una sèrie de funcions socials (confort en l'espera dels transports públics, informació municipal, etc.), i, finalment, el prisma publicitari, com a element que s'integra en l'estructura general com un suport més de missatges publicitaris.

Descàrregues

Publicat

2009-11-16

Com citar

Jornet i Jovés, L. (2009). Acceptació social del mobiliari urbà com a servei públic i suport publicitari : antecedents, evolució i integració de les diferents concessions municipals de 1986 a 2005 a Barcelona. Comunicació. Revista De Recerca I d’anàlisi, 25, 55–62. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TC/article/view/54690.001

Número

Secció

Secció oberta