Evolució de les audiències de la televisió de proximitat: el cas de La Xarxa abans i després de la pandèmia

Autors/ores

Paraules clau:

televisors connectats, audiències locals, mesurament d’audiències, HbbTV, La Xarxa, covid-19.

Resum

Els responsables de les televisions locals sempre han sabut que l’impacte en la seva comunitat de referència era tan o més rellevant que el dels mitjans de més abast, però la dificultat del mesurament de les seves audiències ho feia difícil de demostrar quantitativament.
Gràcies a l’anàlisi de les dades de les televisions connectades (HbbTV) de La Xarxa és possible quantificar l’impacte de les televisions locals de manera precisa. A l’estudi s’han seleccionat diferents moments rellevants de l’actualitat des de gener de 2020 fins a gener de 2021, en el context de tres períodes derivats de les mesures sanitàries per aturar l’expansió de la covid-19: els mesos previs al confinament domiciliari, el període de confinament i l’inici de l’anomenada nova normalitat.
L’estudi destaca com l’audiència s’adreça a les televisions locals en moments de crisi de més proximitat territorial o quan aquests poden tenir més impacte en la seva quotidianitat.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografies de l'autor/a

Josep Lluís Micó, Universitat Ramon Llull

Catedràtic de periodisme de la Universitat Ramon Llull
i degà de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals
Blanquerna - Universitat Ramon Llull.
JosepLluisMS@blanquerna.url.edu

Joan Sabaté Salazar, Universitat Ramon Llull

Llicenciat en comunicació audiovisual per la Universitat Ramon Llull
i coordinador de màsters i postgraus a la Facultat de Comunicació
i Relacions Internacionals Blanquerna - Universitat Ramon Llull.
joanss@blanquerna.url.edu

Alba Sabaté Gauxachs, Universitat Ramon Llull

Periodista i doctora en comunicació per la Universitat Ramon Llull
i sotsdirectora de l’Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió
i Cultura. Coordinadora del grau en gestió de la comunicació
global a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals
Blanquerna - Universitat Ramon Llull.
albasg@blanquerna.url.edu

Verónica Israel Turín, Universitat Ramon Llull

Doctora en comunicació per la Universitat Ramon Llull i investigadora
de l’Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura.
veronicait@blanquerna.url.edu

Referències

AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación) (2020). Cuaderno de bitácora [en línia]. <https://www.aimc.es/otros-estudios-trabajos/aimc-cuaderno-bitacora-estudio-medios-la-espana-confinada/> [Consulta:15 maig 2022].

Alces-Alcalde, G.; Amezaga, J. (2016). «Mediacentric spaces and physical spaces in minority language use: A case studyon the Basque language press». Catalan Journal of Communication & Cultural Studies, 8 (2), p. 227-243. <https://doi.org/10.1386/cjcs.8.2.227_1>.

Bertrand, I.; Hughes, P. (2005). Media research methods: Audiences, institutions, texts. Nova York: Palgrave Macmillan.

Casero-Ripollés, A. (2009). «Transparency in the structure of the Catalan communication system: The communication and culture barometer». Catalan Journal of Communication & Cultural Studies, 1 (1), p. 111-117.

— (2020). «Impact of covid-19 on the media system. Communicative and democratic consequences of news consumption during the outbreak». El Profesional de la Información, 29 (2), e290223. <https://doi.org/10.3145/epi.2020.mar.23>.

Dodge, M. (2005). «The role of maps in virtual research methods». A: Hine, C. (ed.). Virtual methods: Issues in social research on the Internet. Oxford: Berg, p. 113-127.

Etteme, J. S.; Whitney, D. C. (1994). Audiencemaking: How the media create the audience. Thousand Oaks: Sage.

Fondevila Gascón, J. F. (2009). «La televisión IP (IPTV) y la transmisión mediante VDSL: realidad y perspectivas de negocio». Vivat Academia: Revista Académica y de Investigación del Grupo CONCILIUM, 105, p. 9.

— (2012). «Connected television: Advantages and disadvantages of the HbbTV standard». Cuadernos de Información, 32, p. 11-20.

— (2014). «El uso de hipertexto, multimedia e interactividad en periodismo digital: propuesta metodológica de ranking de calidad». ZER: Revista de Estudios de Comunicaciónn (Journal of Communication Studies), 19 (36), p. 55-76.

Fondevila Gascón, J. F.; Botey López, J.; Rom Rodríguez, J. (2017). «Formats emergents en televisió: anàlisi comparativa d’aplicacions publicitàries interactives en HbbTV». Comunicació: Revista de Recerca i d’Anàlisi, 34 (1), p. 67-81.

Fondevila Gascón, J. F.; Botey López, J.; Rom Rodríguez, J.; Muñoz González, M. (2017). «Posibilidades comunicativas del HbbTV: un nuevo escenario para la publicidad interactiva». A: Castelló-Martínez, A.; Pino-Romero, C. del (coord.).

Publicidad y convergencia mediática: Nuevas estrategias de comunicación persuasiva. Sevilla: Egregius Ediciones, p. 11-28.

Fondevila Gascón, J. F.; Botey López, J.; Rom Rodríguez, J.; Ordeix, E. (2017). The European television of the future and HBBTV: A new interactivity scenario. ECREA Television Studies Section Conference 2017 «The future of European television: Between transnationalism and euroscepticism» (Màlaga, 15-17 novembre 2017).

Fondevila Gascón, J. F.; Botey López, J.; Rom Rodríguez, J.; Vila, F. (2018). «Monetización en publicidad digital: interactividad para HbbTV». Hipertext.net: Revista Académica sobre Documentación Digital y Comunicación Interactiva, 16, p. 22-31.

Fondevila Gascón, J. F.; Polo López, M.; Botey López, J. (2019). Multi-user virtual environments in HbbTV. CISTI’2019 -

th Iberian Conference on Information Systems and Technologies. Coimbra.

Fondevila Gascón, J. F.; Polo López, M.; Vilajoana Alejandre, S. (2019). Digital inclusion policies about interactivity: The HbbTV phenomenon. DIPRC2019: Digital Inclusion Policy and Research Conference 2019. Liverpool.

Fondevila Gascón, J. F.; Polo López, M.; Vilajoana Alejandre, S.; Miotto, G. (2019). «Nuevas narrativas publicitarias televisivas: la interactividad y la métrica en el HbbTV». Comunicació: Revista de Recerca i d’Anàlisi, 37 (2) (novembre 2020), p. 77-92.

Fondevila Gascón, J. F.; Rom Rodríguez, J.; Miotto, G.; Polo López, M. (2018). «Audiencias en el ecosistema móvil: periodismo y HbbTV». A: Meso Ayerdi, K.; Peña Fernández, S.; Larrondo Ureta, A. (ed.). X Congreso Internacional de CIberperIodIsmo: Profesionales y audiencias en el ecosistema móvil. Bilbao: Universidad del País Basco, p. 227-235

Guion, L.; Diehl, D.; McDonald, D. (2011). Conducting an in-depth interview [en línia]. University of Florida. <https://www.betterevaluation.org/tools-resources/conducting-depth-interview> [Consulta: setembre 2020].

Gunter, B. (2000). Media research methods: Measuring audiences, reactions and impact. Londres: Sage.

Huertas Bailén, A. (2015). Yo soy audiencia: Ciudadanía, público y mercado. Barcelona: Editorial UOC.

Jauset Berrocal, J. A. (2000). La investigación de audiencias en televisión: Fundamentos estadísticos. Barcelona: Paidós.

— (2008). Les audiències a la televisió. Barcelona: UOC.

Johnson, J. M. (2002). «In-depth interview». A: Gubrium, J. F.; Holstein, J. A. (ed.). Handbook of interview research: Context, and method. Londres: Sage, p. 103-119.

Kent, R. A. (1994). Measuring media audiences. Londres: Routledge.

Laferrara, V.; Justel-Vázquez, S. (2020). «The health crisis on Instagram: How the media are building their agenda on the visual social network during the covid-19 pandemic». Trípodos, 47 (1), p. 123-134. <https://doi.org/10.51698/tripodos.2020.47p123-134>.

Livingstone, S; Lunt, P. (1994). Talk on television: Audience participation and public debate. Londres: Routledge.

Mahrt, M.; Scharkow, M. (2013). «The value of big data in digital media research». Journal of Broadcasting and Electronic Media, 57 (1), p. 20-33. <https://doi.org/10.1080/08838151.2012.761700>.

McQuail, D. (1997). Audience analysis. Thousand Oaks: Sage.

Napoli, P. M. (2003). Audience economics: Media institutions and the audience marketplace. Nova York: Columbia University.

— (2005). «Audience measurement and media policy: Audience economics, the diversity principle, and the local people meter». Communication Law and Policy, 10 (4), p. 349-382.

— (2007). Media diversity and localism: Meaning and metrics. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

— (2011). Audience evolution: New technologies and the transformation of media audiences. Nova York: Columbia University Press.

Nightingale, V. (2011). The handbook of media audiences. Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Rivas-de-Roca, R. (2022). «La polarización en la información local sobre la Unión Europea: un estudio transnacional». Comunicació: Revista de Recerca i d’Anàlisi, 39 (1) (maig 2022), p. 41-60.

Sabaté, J. (2011). «Els estudis d’audiència i la seva incidència en el sistema de comunicació. La situació dels estudis d’audiència». A: Informe de la comunicació a Catalunya 2009-2010. Barcelona: InCom-UAB: Generalitat de Catalunya. Direcció General de Difusió, p. 31-36.

Sabaté, J. (2015). «Els sistemes de mesurament d’audiències». A: Informe de la comunicació a Catalunya 2013-2014. Barcelona: InCom-UAB: Generalitat de Catalunya. Direcció General de Difusió, p. 73-84.

Sabaté, J.; Micó, J. L. (2019). «Measuring the small in the digital landscape». Catalan Journal of Communication and Cultural Studies, 11 (1), p. 79-98. <https://doi.org/10.1386/cjcs.11.1.79_1>.

Sáez, A.; Sabat, J.; Peralta, M. (2015). «From active audiences to communities of meaning». A: Meso, K.; Agirreazkuenaga, I.; Larrondo, A. (ed.). Active audiences and journalism: Analysis of the quality and regulation of the user generated contents. Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, p. 163-181.

Sierra Sánchez, J.; Laferrara, V.; Díez-Bosch, M. (2021). «Covid-19 pandemic in Italian digital media: Media behavior and citizen information consumption during the health crisis». Media & Jornalism, 21 (38), p. 261-276.

Sullivan, J. L. (2013). Media audiences: Effects, users, institutions, and power. Thousand Oaks: SAGE.

Vogt, W. P.; Vogt, E. R.; Gardner, D. C.; Haeffele, L. M. (2014). Selecting the right analyses for your data. Nova York; Londres: The Guilford Press.

Zabaleta, I.; Xamardo, N.; Gutierrez, A.; Urrutia, S.; Fernandez, I. (2010). «Assessment and comparison of current media and journalism systems in the Catalan, Galician and Basque languages». Catalan Journal of Communication & Cultural Studies, 2 (1), p. 3-21. <https://doi.org/10.1386/cjcs.2.1.3_1>.

Descàrregues

Publicat

2023-05-25

Com citar

Lluís Micó, J., Sabaté Salazar, J., Sabaté Gauxachs, A., & Israel Turín, V. (2023). Evolució de les audiències de la televisió de proximitat: el cas de La Xarxa abans i després de la pandèmia. Comunicació. Revista De Recerca I d’anàlisi, 40(1), 121–164. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TC/article/view/150467

Número

Secció

Articles