Informatius de televisió i audiència activa: estudi de cas de TV3-Televisió de Catalunya

Autors/ores

  • Kellyanne Alves Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife
  • Javier Díaz Noci Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Paraules clau:

televisió, informació periodística, audiència activa, continguts produïts pels usuaris, convergència, verificació.

Resum

El periodisme, un dels constructors i dels agents que més influeixen en la realitat social quotidiana, pateix transformacions de manera constant. La televisió està experimentant una sèrie de mutacions en el procés informatiu (newsmaking) degudes a la convergència, la digitalització i la connectivitat, i a la presència i l’ús cada cop més habituals dels continguts produïts pels usuaris (user-generated contents). Presentem, de manera sistemàtica, algunes evidències de l’ús d’aquests continguts i la seva influència en la producció informativa dels informatius televisius o telenotícies i ho concretem en la televisió pública catalana. Per això es va dur a terme un estudi etnogràfic a TV3 durant la primavera de 2017 a Barcelona. S’observa que augmenta la demanda de feina del periodista durant el procés productiu, i es perceben com a necessàries noves formes de selecció i elaboració del material informatiu que requereixen, sobretot, recórrer a la polivalència professional.

PARAULES CLAU: televisió, informació periodística, audiència activa, continguts produïts pels usuaris, convergència, verificació.

Biografies de l'autor/a

Kellyanne Alves, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife

Investigadora a la Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife, Brasil.


Javier Díaz Noci, Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Catedràtic d’universitat a la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Barcelona.

Descàrregues

Com citar

Alves, K., & Díaz Noci, J. (2019). Informatius de televisió i audiència activa: estudi de cas de TV3-Televisió de Catalunya. Comunicació. Revista De Recerca I d’anàlisi, 36(1), 9–29. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TC/article/view/145789

Número

Secció

Articles