Una aproximació metodològica als reptes de la CCMA per adaptar-se a l’entorn digital i social. Proposta d’indicadors per mesurar el consum, els processos professionals i la gestió digital

Autors/ores

  • Pablo Gómez-Domínguez Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Paraules clau:

mitjans de servei públic, CCMA, audimetria, rutines professionals, xarxes socials, transmèdia.

Resum

L’adaptació de les radiotelevisions públiques als entorns digitals (web, aplicacions mòbil i xarxes socials) és una prioritat perquè mantinguin una proposta de comunicació atractiva per a una audiència cada cop més fragmentada. Davant aquest repte, l’article presenta una proposta metodològica, desenvolupada en el marc d’un projecte de col·laboració entre la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). L’objectiu és diagnosticar el desenvolupament digital de la Corporació, a través de l’anàlisi dels seus mitjans i serveis i de l’activitat dels seus professionals. El projecte pretén trobar les eines i els processos més adients perquè la CCMA i altres ens públics treguin el màxim profit del model de radiotelevisió social (MRTS). La proposta inclou una prova pilot de la metodologia, la descripció de les eines emprades i els indicadors d’anàlisi més rellevants per a cadascuna de les àrees d’interès de l’estudi: consum lineal, digital i social, rutines professionals, anàlisi prospectiva i anàlisi transmèdia (crossmedia).

PARAULES CLAU: mitjans de servei públic, CCMA, audimetria, rutines professionals, xarxes socials, transmèdia.

Biografia de l'autor/a

Pablo Gómez-Domínguez, Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Doctorand industrial al Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i al Departament d’Anàlisi i Explotació d’Audiències
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Col·laborador de l’Observatori de la Producció Audiovisual (OPA), Barcelona.

Descàrregues

Com citar

Gómez-Domínguez, P. (2018). Una aproximació metodològica als reptes de la CCMA per adaptar-se a l’entorn digital i social. Proposta d’indicadors per mesurar el consum, els processos professionals i la gestió digital. Comunicació. Revista De Recerca I d’anàlisi, 35(1), 67–93. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TC/article/view/144664

Número

Secció

Articles