Absències i desajustos en l'estudiantat de primer curs a la Universitat de València

Autors/ores

  • Alícia Villar Aguilés

Resum

L'article exposa una síntesi de la recerca sociològica L'absència als exàmens de primer curs a la Universitat de València, a partir de la qual s'explora l'abast i la significació de l'absència avaluativa, és a dir, la no-assistència als exàmens per part de l'estudiantat de primer curs. El punt de partida és el càlcul de la taxa d'absència avaluativa, un indicador definit per a aquest treball, se n'analitza la distribució i es complementa amb una sèrie de càlculs estadístics. Seguidament es desenvolupa una fase qualitativa en què es mostra, mitjançant la tècnica dels grups de discussió, que el discurs de l'estudiantat definit per a aquesta recerca com a absent avaluatiu, expressa que l'absència és un fenomen multicausal i que està vinculat a diferents factors, com són el perfil de l'estudiantat a temps parcial, la compatibilització d'estudis i treball, la decisió de ritmes de dedicació acadèmica diferents als esperats institucionalment o, inclús, la decisió conscient del que hom podria anomenar actitud del no-presentat. La recerca proposa un model terminològic i metodològic quantitatiu-qualitatiu que pot aplicar-se en altres contextos universitaris.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2009-02-05

Número

Secció

Premi Joves Sociòlegs