Equip Editorial

Directora

Cristina López Villanueva, Universitat de Barcelona

Consell Editorial

Anna Berga, Universitat Ramon Llull
Vanessa Maxé, Associació Catalana de Sociologia
Maria del Mar Ramis, Universitat de Barcelona
Mireia Sierra, Universitat de Barcelona
Marta Soler, Universitat de Barcelona

Consell científic

Martine Camiade, Universitat de Perpignan
Mikel Arriaga, Universidad del País Vasc
Benjamín Tejerina, Universitat del País Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea
Ignasi Brunet, Universitat Rovira i Virgili
Lucia Bógus, Pontificia Universidade Católica de São Paulo, Brasil
Teresa Castro, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Espanya
Carmen Elboj, Universidad de Zaragoza
Rafa Feito, Universidad Complutense de Madrid
Lluís Flaquer, Universitat Autònoma de Barcelona
Ernest Garcia Garcia, Universitat de València
Salvador Giner, Institut d’Estudis Catalans
Rosa Gómez, UNED
Oriol Homs, CIREM
PUN Ngai, Hong Kong University of Science and Technology
Jesús Leal, Universidad Complutense de Madrid
Fidel Molina, Universitat de Lleida
Maite Montagut, Universitat de Barcelona
Jordi Mundó, Universitat de Barcelona
Vicenç Navarro, Universitat Pompeu Fabra
Arturo Rodríguez, Universitat de Barcelona
Adela Ros Hijar, Universitat Oberta de Catalunya
Josep M. Rotger, Universitat de Barcelona
Carlota Soler, Universitat Autònoma de Barcelona
Marina Subirats, Universitat Autònoma de Barcelona
Alain Touraine, École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Paris, França