Sobre la revista

Objectius i temàtica

La Revista Catalana de Sociologia (RCS) és la revista promoguda i editada per l’Associació Catalana de Sociologia (ACS), entitat filial de l’Institut d’Estudis Catalans.

La revista fou fundada l’any 1995 i manté dues edicions a l’any. La seva missió és promoure i difondre la recerca en Sociologia i en altres ciències socials; facilitar el debat acadèmic i proporcionar un fòrum per als investigadors en ciències socials a través de la publicació de treballs de caire empíric, teòric o epistemològic; abastant els àmbits temàtics propis de la Sociologia.

La revista publica articles, crítiques de llibres o ressenyes seguint criteris de qualitat i aplicant els procediments d’avaluació requerits a les revistes científiques.

Des de 2010, la Revista Catalana de Sociologia inicia una nova etapa i es presenta en format digital per arribar a un nombre més ampli de persones i de manera més flexible. El sistema de gestió digital que s’utilitza és l’Open Journal System (OJS) de codi obert i ús gratuït que permet preparar la revista en línia i complir els requisits i les normatives internacionals. A partir del nº 24 la seva edició és únicament digital.

Els articles es presentaran en llengua catalana i s’admetran articles en llengua anglesa. Es podran presentar originals en altres llengües que seran traduïts al català a criteri de l’Equip Editorial.