Avisos

  • NOTA

    2011-07-22
    A partir del nº 27 la nova direcció reprèn la Revista Catalana de Sociologia que ha adoptat un format digital per adaptar-se a les potencialitats que aquesta tecnologia ofereix per arribar a un nombre més ampli de persones i de manera més flexible.  El sistema de gestió digital que s'utilitza és l'Open Journal System (OJS) de codi obert i ús gratuït que permet preparar revistes en línia i complir els requisits i les normatives internacionals, i que ha estat adoptat per l'Institut d'Estudis Catalans per a desenvolupar l'Hemeroteca Científica Catalana amb la intenció de facilitar la producció i difusió de revistes científiques.

    Llegir més sobre NOTA