Hernández-Hernández, Fernando, Universitat de Barcelona. Unitat de Pedagogies Culturals. Facultat de Belles Arts

  • Revista Catalana de Pedagogia Vol. 12 (2017) - Tema monogràfic. Pràctica, teoria i avaluació de la innovació
    Afavorir innovacions que canviïn la gramàtica de l’escola i les relacions pedagògiques, i que qüestionin la creació d’un subjecte neoliberal
    Resum  PDF