Treball col·laboratiu com a proposta de formació continuada per als professionals del 3r cicle al Paraguai

Autors/ores

Paraules clau:

formació permanent docent, treball col·laboratiu, educació secundària, treball docent, formació docent

Resum

La formació dels docents és una part fonamental de la millora de la pràctica professional; tant la formació inicial com la permanent són importants en els processos de millora. Així, la importància del treball col·laboratiu ha estat analitzada amb l’objectiu d’esdevenir una estratègia per desenvolupar i millorar les pràctiques i la feina en els processos d’ensenyament i aprenentatge. Aquesta recerca analitza la importància del treball col·laboratiu com a proposta per a la formació permanent del professorat, tenint en compte que és considerada una oportunitat permanent de millora de les pràctiques docents. El mètode utilitzat ha estat un enfocament qualitatiu basat en una anàlisi de dades i informació obtinguda per entrevistes semiestructurades, amb n=3 participants que són directors de centres educatius pertanyents a la gestió oficial del Paraguai. Els resultats es van analitzar amb el programa ATLAS.ti, del qual van sorgir set categories principals, que són: perfil docent, actituds prèvies, percepció directiva, actitud docent, oportunitats, limitacions i recomanacions. Aquestes categories han servit per construir i reconèixer les principals necessitats, oportunitats i limitacions pel que fa a la formació continuada en l'exercici de la professió docent, mitjançant el treball col·laboratiu.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Gamaliel Benítez Notario, Universitat de Barcelona

Magíster en Investigación y Cambio Educativo por la Universitat de Barcelona, España.

Especialista en Habilitación Pedagógica  por el Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos San Francisco Javier

Licenciado en Teología por la Universidad Evangélica del Paraguay.

https://orcid.org/0000-0002-0073-312X 

Descàrregues

Publicat

2023-03-13

Com citar

Benítez Notario, G. (2023). Treball col·laboratiu com a proposta de formació continuada per als professionals del 3r cicle al Paraguai. Revista Catalana De Pedagogia, 24, 69–86. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/150302