Projecte Binomi: el compromís ètic d’una iniciativa neuropedagògica

Autors/ores

  • Maria de Montserrat Oliveras Ballús Coŀlegi Oficial de Pedagogia de Catalunya

Paraules clau:

Transdisciplinarietat, multidisciplinarietat, interdisciplinarietat, neuropedagogia, psicopedagogia, tecnopedagogia.

Resum

El Projecte Binomi, cofundat per un equip multidisciplinari, és una iniciativa d’innovació, transformació i renaixença psicoeducativa que es va gestar a partir del 2017 sota l’aixopluc d’una llarga tradició psicopedagògica desenvolupada al llarg de les darreres dècades del segle XX. Una proposta que neix el 2019 per contribuir a la transformació necessària de la societat amb l’acompanyament de les persones a través de línies estratègiques psicopedagògiques i tecnològiques, i en el marc d’una realitat presencial, híbrida i telemàtica. El nostre camp d’acció va des de l’educació infantil fins a la formació d’adults, passant per la primària, la secundària obligatòria i la postobligatòria (formació professional, batxillerat i universitat). El compromís ètic d’aquesta iniciativa neuropedagògica permet que cadascú pugui arribar a la millor versió d’un mateix tot descobrint el propi potencial gràcies a una metodologia específica amb estratègies psicopedagògiques i recursos tecnopedagògics que fan possible experiències personalitzades des de la interdisciplinarietat, transdisciplinarietat i multidisciplinarietat. Pel que fa als resultats d’aquest breu recorregut del Projecte Binomi, són engrescadors, ja que evidencien un marc psicopedagògic i tecnopedagògic que afavoreix la universalitat de l’educació de manera equitativa i sense excloure ningú. En definitiva, l’article ens permet reconèixer principis, deures i drets des d’una ferma convicció ètica alineada amb els drets humans. Un compromís professional i unes evidències que acompleixen l’objectiu de promoure aquells valors que teixeixen el respecte i la responsabilitat d’una societat pacífica, inclusiva, justa i considerada.

Biografia de l'autor/a

Maria de Montserrat Oliveras Ballús, Coŀlegi Oficial de Pedagogia de Catalunya

Mestra i psicopedagoga, assessorad’innovació educativa, orientadora i consultora psicoeducativa. Formador de formadors, infants, criatures, adolescents, joves, adults i gent gran. Col·laboradora en diverses institucions educatives, organitzacions, administracions, entitats, etc. .

 

Autora de diverses publicacions psicopedagògiques, pedagògiques i tecnopedagògiques .

 

Ponent i conferenciant sobre temes de pedagogia, psicopedagogia i tecnopedagogia, innovació educativa i creativitat.

 

Col·legida al Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya (CDL) on participo en els Projectes Internacionals com el Projecte KBIP/COMconèixer.

 

Col·legiada al Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya (COPEC) on sóc membre de la Xarxa d'Expertes, del Grup de Recerca d'Altes Capacitats i Atenció a la Diversitat i de la Comissió de Pedagogia i Escola del COPEC.

 

Membre de la Societat Catalana de Pedagogia (SCP-IEC)

 

Cofundadora del «Centre Tecnopedagògic Binomi» www.binomi.cat 

 

https://orcid.org/0000-0001-5914-6256

Descàrregues

Publicat

2022-04-02

Com citar

Oliveras Ballús, M. de M. (2022). Projecte Binomi: el compromís ètic d’una iniciativa neuropedagògica. Revista Catalana De Pedagogia, 22, 98–115. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/149628

Articles més llegits del mateix autor/a