Model i instrument per a l’anàlisi de l’ètica organitzacional de l’escola

Autors/ores

  • Sara Colorado Ramírez Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona)

Paraules clau:

Autoavaluació institucional, direcció escolar, escola, ètica organitzacional, moral, organització escolar.

Resum

Aquesta aportació destaca els resultats més rellevants de l’estudi sobre l’anàlisi dels condicionants (barreres i facilitadors) que promouen el desenvolupament ètic organitzacional de les escoles de Catalunya. La metodologia emprada inclou una revisió literària i bibliogràfica, divuit entrevistes exploratòries, quatre-cents quaranta-dos qüestionaris a direccions escolars, dos grups de discussió i l’aplicació de l’instrument d’autoavaluació CADEO (Qüestionari d'Autoavaluació Institucional per al Desenvolupament Ètic Organitzacional en el Centre Educatiu) en quatre centres educatius. L’objectiu és delimitar teòricament i pràcticament l’objecte d’estudi, conèixer les barreres i els facilitadors per al desenvolupament ètic organitzacional de l’escola i facilitar propostes organitzatives i de gestió per a promoure, des de la direcció escolar, el desenvolupament ètic de la institució educativa. Els resultats i les conclusions apunten la necessitat d’un model i un instrument d’autoavaluació institucional per a l’anàlisi del desenvolupament ètic organitzacional de l’escola i el protocol d’aplicació; que la reflexió ètica ha de convertir-se en un plantejament estratègic en les escoles; que promoure l’ètica organitzacional implica transparència, diàleg, consens i compromís explícit coŀlectiu i individual; que el paper de la direcció escolar és clau i fonamental; que calen espais de diàleg i reflexió institucionals; la delimitació compartida dels valors ètics institucionals; formació ètica i moral, i el plantejament d’una avaluació sistemàtica amb criteris ètics.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Sara Colorado Ramírez, Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona)

Departament de Pedagogia Aplicada 
Àrea de Didàctica i Organització
Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona)
https://orcid.org/0000-0002-1171-1866

Descàrregues

Publicat

2022-03-15

Com citar

Colorado Ramírez, S. (2022). Model i instrument per a l’anàlisi de l’ètica organitzacional de l’escola. Revista Catalana De Pedagogia, 22, 33–53. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/149624